O czym trzeba pamiętać przed ślubem?

Kiedy zbliża się ten wyjątkowy dzień, szczęśliwi nowożeńcy czekają z niecierpliwością, aż będą mogli powiedzieć sobie sakramentalne „Tak!”. Jednak zanim to nastąpi, muszą przejść przez szereg formalności, które mogą im przysporzyć nie lada stresu. Zobacz jakie dokumenty potrzebne do ślubu muszą złożyć przyszli Państwo Młodzi.

Zdjęcie złotych obrączek leżących na książce

Małżeństwo to, poza wszystkim, również tzw. „skutki prawne”, dlatego porządek musi być!

Bogu, co boskie

Załatwianie „papierków” najlepiej zacząć od wizyty w parafii, w której narzeczeni planują ślub, i ustalenia daty ceremonii. Potrzebne będą: metryka chrztu świętego, świadectwo bierzmowania oraz dowody osobiste obojga małżonków. Na tej podstawie duchowny stworzy protokół przedślubny i będzie mógł ogłosić zapowiedzi.

Cesarzowi, co cesarskie

Na trzy miesiące przed ślubem należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, sam ślub kościelny nie ma bowiem mocy prawnej. Do USC państwo młodzi powinni zabrać: dowody osobiste, skrócone odpisy aktów urodzenia oraz pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Osoby owdowiałe powinny dołączyć też akt zgonu małżonka. W urzędzie nowożeńcy wypełniają dokumenty potrzebne do ślubu, w których deklarują, jakie nazwiska będą nosić po ślubie, oraz jak będą się nazywały ich dzieci. Uwaga! Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego ważne jest tylko przez sześć miesięcy.

Dać świadectwo

Na około tydzień przed swoim wielkim dniem nowożeńcy powinni raz jeszcze odwiedzić kancelarię parafialną. Po co? Akt ślubu jest spisywany w obecności świadków, dlatego zwykle wypełnia się go i podpisuje przed samą ceremonią. Co jest do tego niezbędne?

  • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
  • świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w parafii drugiej strony,
  • zaświadczenie o odbyciu rozmów w parafialnej Poradni Życia Rodzinnego (zazwyczaj są to dwa spotkania dotyczące planowania rodziny oraz prawidłowej komunikacji w małżeństwie),
  • trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • dane obojga świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • niekiedy księża proszą parę o skan lub ksero świadectwa, na którym widnieje ocena z religii.

Para układająca ręce w kształt serca

Żadnych wątpliwości

Gdy dla nowożeńców – jednego lub obojga – nie jest to pierwszy ślub, należy dołączyć dodatkowe dokumenty potrzebne do ślubu – zaświadczenia. W zależności od sytuacji będą to: orzeczenie sądu kościelnego, że wcześniejsze małżeństwo zostało uznane za nieważne lub – jeśli osoba jest po rozwodzie cywilnym – sentencja wyroku rozwodowego. W tym drugim przypadku, jeśli osoba nie jest znana proboszczowi, powinna też przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą, że nie zawierała ślubu kościelnego.

Przed ślubem narzeczeni powinni udać się jeszcze na drugą spowiedź świętą oraz uzyskać odpowiedni dokument potrzebny do ślubu – zaświadczenie o odbytej spowiedzi.

Co dalej?

W ciągu dwóch tygodni od ceremonii, w Urzędzie Stanu Cywilnego na odebranie będą czekały odpisy aktu ślubu. Po odpis może zgłosić się tylko jeden z małżonków, ale musi pamiętać, by zabrać ze sobą również dowód osobisty drugiej połówki.


Ślub Pełen Miłości to ogólnopolska akcja ślubna, w której państwo młodzi proszą gości, by zamiast kupować kwiaty, przekazali datki na cel charytatywny i wsparli działalność Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. W tym roku Szlachetna Paczka zorganizowała mądrą pomoc dla 20 tysięcy rodzin, a wartość pomocy sięgnęła niemal 54 miliony złotych! Spełniliśmy również setki małych marzeń potrzebujących. Szczegóły dostępne na www.slubpelenmilosci.pl

Ślub Pełen Miłości