Zobacz projekty Stowarzyszenia

Zasady ogólne
§1

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Pozyskiwanie danych osobowych
§2

1.  Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2. Korzystanie z Usługi „Newslettera” wymaga podania przez Użytkownika imienia i adresu mailowego.

3. Korzystanie z Usługi zgłoszenia się do udziału w Projekcie wymaga podania przez Użytkownika imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz planowanej daty ślubu.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
§3

1.       Użytkownik zamawiający Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

2.       Użytkownik zgłaszający się do Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu udziału w Projekcie.


Przetwarzanie danych osobowych
§4

1.  Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom  trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika
§5

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.


Inne informacje o Użytkownikach i Usługach
§6

1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia  funkcjonalności Serwisu.

2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Użytkowniku:

1)       lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

2)       IP urządzenia dostępowego,

3)       nazwy hostów,

4)       szybkość połączenia,

5)       czas spędzony w Serwisie,

6)       rodzaj przeglądarki oraz jej język,

7)       sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

8)       odwiedzane podstrony Serwisu.

4Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

5. Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 

Postanowienia końcowe
§7

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

1)       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

 

2)       ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Dokument można pobrać tutaj.